https://color.adobe.com/ (dùng để phối mầu web).

https://pixabay.com/ (download ảnh miến phí).

https://www.freepik.com/ (lên ý tưởng thiết kế).

https://www.remove.bg (loại bỏ nền ra khỏi hình ảnh, miến phí 4 hình).

https://tinyjpg.com (giảm kích cở ảnh).

https://whatwpthemeisthat.com (Xem theme website wordpress, plugins đã cài đặt).

https://developers.google.com (phân tích tốc độ website để làm seo, hướng dẫn cách để tối ưu website).

https://hatchful.shopify.com (tạo logo miến phí).

https://www.figma.com (phần mềm thiết kế website online).