Blog

9 website hữu ích nên biết trước khi thiết kế website

Ngày đăng: 09 - 11 - 2020

9 website hữu ích nên biết trước khi thiết kế website

Những triết lý cuộc sống

Ngày đăng: 04 - 04 - 2020

Sống hết mình sẽ không phải hối hận Đừng sống đơn điệu và gọi đó là cuộc sống. Không có con đường đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc là một con đường. Bạn sẽ thành công vì hầu hết mọi người đều lười biếng. Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi. Nơi […]

Châm ngôn hay về cuộc sống

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

“Cuộc sống là cần phải làm việc chăm chỉ, và cuộc sống cần có phương hướng rõ ràng, không có phương hướng rõ ràng thì dù phải vùi đầu vất vả làm việc thế nào thì kết quả cũng theo kiểu “làm thật ăn giả”. Do đó chúng ta phải học cách nhìn nhận thế […]

Một số câu châm ngôn, tục ngữ hay trong công việc

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

“Hãy làm việc không ngoan thay vì làm việc chăm chỉ, hãy suy nghĩ để tìm ra chiến lược không ngoan hơn, thay vì đi theo lối mòn của người khác”.