Qua thời gian sử dụng tên miền, hosting tại tenten tôi thấy chất lượng dịch vụ tên miền và hosting… tại tenten khá tốt, mức giá hợp lý nên muốn chia sẻ tới cộng đồng các gói dịch vụ về Office 356, email, hosting, tên miền, cloud… như sau:

STTĐịa chi các gói dịch vụKiểu URLMô tảLoại dịch vụTrạng thái
1https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=MS365V2&u=lapsonURL gốcMicrosoft 365Microsoft 365Đang hoạt động
2https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=GS&u=lapsonURL gốcGoogle WorkspaceGoogle WorkspaceĐang hoạt động
3https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=WPH&u=lapsonURL gốcWordPress hostingHostingĐang hoạt động
4https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=SCW5&u=lapsonURL gốcSecure web 5.0HostingĐang hoạt động
5https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=AIVA&u=lapsonURL gốcAIVA ToolAI ToolĐang hoạt động
6https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=miraweb&u=lapsonURL gốcMiraWEBAI ToolĐang hoạt động
7https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=AIcontent&u=lapsonURL gốcAI Easy ContentAI ToolĐang hoạt động
8https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=econtract&u=lapsonURL gốcHợp đồng điện tử ICORPIcorpĐang hoạt động
9https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=BHXH&u=lapsonURL gốcBảo hiểm xã hội ICORPIcorpĐang hoạt động
10https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=HDDT&u=lapsonURL gốcHóa đơn điện tử ICORPIcorpĐang hoạt động
11https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=CKS&u=lapsonURL gốcChữ ký số ICORPIcorpĐang hoạt động
12https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=EPR&u=lapsonURL gốcEmail PremiumEmailServerĐang hoạt động
13https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=EMKT&u=lapsonURL gốcEmail MarketingEmailServerĐang hoạt động
14https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=EM&u=lapsonURL gốcEmail ProEmailServerĐang hoạt động
15https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=GEN&u=lapsonURL gốcGen HostingHostingĐang hoạt động
16https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=SSD&u=lapsonURL gốcSSD HostingHostingĐang hoạt động
17https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=SW&u=lapsonURL gốcSecureWEB HostingHostingĐang hoạt động
18https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=FO&u=lapsonURL gốcFailover HostingHostingĐang hoạt động
19https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=SEO&u=lapsonURL gốcSEO Lover’s HostingHostingĐang hoạt động
20https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=ES&u=lapsonURL gốcEmail Server thườngEmailServerĐang hoạt động
21https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=ZS&u=lapsonURL gốcEmail Server ZshieldEmailServerĐang hoạt động
22https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=CS&u=lapsonURL gốcCloud ServerCloudServerĐang hoạt động
23https://tenten.vn/affiliate-tenten?p=VN&u=lapsonURL gốcTên miền .VNDomainĐang hoạt động