Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong việc xây dựng website. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần tìm hiểu theo trình tự năm loại kiến thức là HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP thì đã có đủ nền tảng để xây dựng website.

1. Ngôn ngữ HTML

– HTML dùng để xây dựng các nội dung sẽ được hiển thị trên trang web.

– Ví dụ: Khi truy cập vào một trang web, những nội dung mà các bạn nhìn thấy như hình ảnh, văn bản, video, . . . , đó chính là do HTML tạo ra.

2. Ngôn ngữ CSS

– CSS dùng để định dạng cho các nội dung trên trang web.

– Ví dụ: Khi truy cập vào một trang web, các bạn sẽ thấy: có văn bản thì chữ to, có văn bản thì chữ nhỏ, có văn bản thì chữ màu này, có văn bản thì chữ màu kia, chữ in nghiêng, chữ in đậm, . . . , đó chính là nhờ vào CSS.

3. Ngôn ngữ JavaScript

– JavaScript dùng để xây dựng chức năng phía người dùng.

– Ví dụ: Khi truy cập vào trang web, các bạn sẽ thỉnh thoảng thấy những chức năng như: máy tính toán học, đồng hồ hiển thị thời gian, kiểm tra dữ liệu nhập vào từ biểu mẫu, . . . , đó chính là nhờ vào JavaScript.

4. Ngôn ngữ MySQL

– MySQL dùng để quản lý và truy xuất dữ liệu.

– Ví dụ: Khi truy cập vào một diễn đàn nào đó, các bạn: đăng một bình luận, xóa một bình luận, hoặc sửa một bình luận, . . . , thì các dữ liệu đó sẽ được lưu lại và quản lý bởi MySQL.

5. Ngôn ngữ PHP

– PHP dùng để xây dựng chức năng phía máy chủ.

– Ví dụ như khi đăng ký tài khoản trên các diễn đàn, người dùng nhập các thông tin rồi bấm đăng ký, khi đó máy chủ sẽ kiểm tra thông tin rồi tạo tài khoản cho người dùng, đó là nhờ vào PHP.

Sau khi học xong năm ngôn ngữ trên thì đồng nghĩa với việc bạn đã có thể bắt đầu làm được website.