Kiến thức HTML

Các thẻ HTML thông dụng

Ngày đăng: 09 - 11 - 2020

Bạn có biết hết các thẻ HTML hay không?
Bạn có thể điều khiển được các thẻ HTML hay không?

Học làm website phải bắt đầu từ đâu ?

Ngày đăng: 04 - 10 - 2019

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong việc xây dựng website. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần tìm hiểu theo trình tự năm loại kiến thức là HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP thì đã có đủ nền tảng để xây dựng website. 1. […]

Một số kiến thức cơ bản về HTML

Ngày đăng: 05 - 09 - 2019

1) HTML là gì ? HTML là viết tắt của từ Hyper Text Markup Language, có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML được sử dụng để định dạng và hiển thị văn bản trên trình duyệt tới người sử dụng. Nó là xương sống của một trang web. Vậy thì Hyper […]