1. Bỏ qua mọi phân tâm sao nhãng, bao gồm con người, sự kiện…
 2. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản, dễ làm trước. Quan trọng nhất bạn phải bắt đầu.
 3. Hãy làm việc chăm chỉ, cật lực nhưng phải có thời gian giới hạn (chu kỳ, chu trình).
 4. Học hỏi mọi kỹ năng để trở lên dễ dàng và đơn giản hơn.
 5. Luôn luôn có những kế hoạch của Tuần, Ngày, Tháng, Năm, 10n, 20n và cả 1 đời
 6. Hãy sống có mục tiêu (kim chỉ nam) và có sự ưu tiên. Khi mục tiêu rõ ràng thì con đường sẽ xuất hiện (thường xuyên ktra lại các bước đi, suy nghĩ, hành động). Có sự ưu tiên những việc đạt mục tiêu trước.
 7. Học cách phân biệt giữa việc quan trọng và không quan trọng (việc qtrong lên ghi vào lịch trình).
 8. Học cách nói không
 9. Làm ra làm, chơi ra chơi (đừng chơi khi làm và đừng làm khi chơi).
 10. Phân tích, đánh giá bản thân mỗi ngày về điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện bản thân (nên viết nhật ký).
 11. Hãy cẩn thận với đt, mxh và yếu tố làm bạn phân tâm, sao nhãng khi bạn phải làm việc tập trung.
 12. Hãy cẩn thận đối với những kẻ đánh cắp thời gian của bạn (hãy nói không với những việc không hướng đến mục tiêu quan trọng).
 13. Hãy viết mọi suy nghĩ của bạn ra giấy (suy nghĩ, ý tưởng; viết ra giấy và thực hiện).
 14. Cần có bộ lọc để phân biệt những việc quan trọng và không quan trọng (việc tạo ra kqua). Việc quan trọng trong bán hành là cung cấp giá trị cho thị trường.