MBS “Môi giới chứng khoán làm hài lòng nhà đầu tư nhất” giới thiệu App MBS mới dành cho Nhà đầu tư thế hệ mới với những chức năng không thể so sánh được
1. Giao dịch đa tài sản (cổ phiếu, công cụ phái sinh, thu nhập cố định).
2. Thông tin thị trường & chứng khoán, không cần đăng nhập
3. Thân thiện và dễ sử dụng. Số hóa trải nghiệm của nhà đầu tư từ mở tài khoản, giao dịch cổ phiếu và xác nhận lệnh
4. Quản lý tài sản cao cấp
5. Báo cáo nghiên cứu tùy chỉnh và thông báo theo tình hình thị trường.
MBS – một trong 6 công ty môi giới chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam – là một trong những nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Ứng dụng di động thế hệ mới hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi thị trường mọi lúc, mọi nơi. Hãy cài đặt để tận hưởng ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất của chúng tôi.
1. Giao dịch đa tài sản (chứng khoán, chứng khoán phái sinh và thu nhập cố định). Nhà đầu tư có thể giao dịch nhiều tài sản chỉ bằng một ứng dụng di động để dễ dàng quản lý tất cả lợi nhuận của bạn. Giao dịch cổ phiếu tiền mặt và ký quỹ. Đòn bẩy cao và giao dịch phái sinh trong ngày. Tối đa hóa lợi nhuận bằng tiền mặt hiện có của bạn bằng trái phiếu và thu nhập cố định của chúng tôi.
2. Thông tin thị trường và chứng khoán theo thời gian thực, không cần đăng nhập. Không cần phải đăng nhập rắc rối, nhà đầu tư chỉ cần cài đặt ứng dụng MBS để theo dõi thị trường.
3. Dễ sử dụng và siêu thân thiện: Thông tin thị trường được trực quan hóa, phù hợp cho việc sử dụng di động. Nhà đầu tư có thể mở tài khoản, giao dịch và xác nhận lệnh một cách dễ dàng trên Ứng dụng mới của chúng tôi.
4. Quản lý lợi nhuận và tài sản cao cấp: Nhà đầu tư có thể theo dõi hiệu suất và lợi nhuận của tài sản đa loại theo thời gian thực
5. Cá nhân hóa báo cáo nghiên cứu và cảnh báo giao dịch: Nhà đầu tư có thể chọn nghiên cứu họ cần từ hàng nghìn báo cáo được chúng tôi cung cấp mỗi năm. Chọn thông báo của riêng bạn và nhận chúng trên kênh ưu tiên (SMS, email, thông báo ứng dụng).

Link app: https://shorten.asia/6waJB2nz