Bài viết nổi bật

Biến và Hằng trong PHP

Ngày đăng: 18-05-2022 Lượt xem: 305 Lượt

Biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình PHP

Bài viết mới nhất

Lập trình website bằng PHP: Hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên (11)

Ngày đăng: 27 - 07 - 2020

Trong bài trước chúng ta đã thực hiện việc tạo giao diện cho trang quản lý thành viên, bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu từ database và hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên.

Lập trình website bằng PHP: Thiết kế giao diện trang quản lý thành viên (10)

Ngày đăng: 27 - 07 - 2020

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế giao diện trang quản lý thành viên. Đây là một trang sẽ nằm bên trong mục quản trị của website dùng để quản lý thông tin thành viên của website.

Lập trình website bằng PHP: Tích hợp ckeditor vào php – chức năng thêm bài viết (9)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Tiếp tục chuỗi seri tạo website bằng php, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ckeditor và tích hợp ckeditor vào php, cụ thể ở đây là chức năng thêm bài viết

Lập trình website bằng PHP: Tạo phân quyền cho website (8)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Đi qua một loạt 7 phần trong chuỗi seri Tạo website bằng PHP, trong phần này mình tiếp tục hướng dẫn cách tạo phân quyền cho website PHP

Lập trình website bằng PHP: Tạo trang hiển thị nội dung bài viết – (7)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Sau khi đã tạo xong trang hiển thị danh sách bài viết, thì trong bài này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo trang hiển thị nội dung bài viết bằng PHP.

Lập trình website bằng PHP: Tạo trang hiển thị danh sách bài viết (6)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Ở bài trước, chúng ta đã tiến hành tạo trang Thêm bài viết và lưu thông tin bài viết bao gồm : tiêu đề, nội dung, người tạo, ngày tháng tạo,… xuống cơ sở dữ liệu.

Lập trình website bằng PHP: Tạo trang Thêm bài viết (5)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo trang đăng nhập để xử lý thông tin đăng nhập và chuyển hướng người dùng đến trang index.php khi thông tin đăng nhập là chính xác.

Lập trình website bằng PHP: Tạo trang đăng nhập (4)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Ở bài trước, chúng ta đã hoàn thành xong phần tạo trang đăng ký thành viên, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tạo trang đăng nhập và sử dụng thông tin đã đăng ký trong bài trước để đăng nhập vào hệ thống của chúng ta.

Lập trình website bằng PHP: Tạo trang đăng ký thành viên (3)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Ở bài viết trước chúng ta đã tiến hành Tạo cơ sở dữ liệu cho website , hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn tạo trang đăng ký thành viên và lưu dữ liệu trang đăng ký vào database website của chúng ta

Lập trình website bằng PHP: Tạo CSDL cho website (2)

Ngày đăng: 16 - 07 - 2020

Tiếp theo bài viết Tạo trang web đơn giản bằng PHP (Phần 1). Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tạo cơ sở dữ liệu cho trang web của chúng ta.

1 2 3 4 5