Bài viết nổi bật

Biến và Hằng trong PHP

Ngày đăng: 18-05-2022 Lượt xem: 305 Lượt

Biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình PHP

Bài viết mới nhất

Châm ngôn hay về cuộc sống

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

“Cuộc sống là cần phải làm việc chăm chỉ, và cuộc sống cần có phương hướng rõ ràng, không có phương hướng rõ ràng thì dù phải vùi đầu vất vả làm việc thế nào thì kết quả cũng theo kiểu “làm thật ăn giả”. Do đó chúng ta phải học cách nhìn nhận thế […]

Một số câu châm ngôn, tục ngữ hay trong công việc

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

“Hãy làm việc không ngoan thay vì làm việc chăm chỉ, hãy suy nghĩ để tìm ra chiến lược không ngoan hơn, thay vì đi theo lối mòn của người khác”.

Code FORM THÊM loại tin trang quản trị

Ngày đăng: 03 - 03 - 2020

Code tạo form loại tin trong html để gửi tới tập tin xuly.php.

Code FORM LIỆT KÊ loại tin trang quản trị

Ngày đăng: 03 - 03 - 2020

Code tạo FORM LIỆT KÊ trong html

Code FORM SỬA loại tin trang quản trị

Ngày đăng: 03 - 03 - 2020

Code FORM SỬA loại tin trang quản trị

Code thêm, sửa, xóa trong tệp tin xuly.php để kết nối tới cơ sở dữ liệu

Ngày đăng: 03 - 03 - 2020

Code thêm, sửa, xóa trong tệp tin xuly.php để kết nối tới cơ sở dữ liệu

Học làm website phải bắt đầu từ đâu ?

Ngày đăng: 04 - 10 - 2019

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong việc xây dựng website. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần tìm hiểu theo trình tự năm loại kiến thức là HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP thì đã có đủ nền tảng để xây dựng website. 1. […]

Một số kiến thức cơ bản về HTML

Ngày đăng: 05 - 09 - 2019

1) HTML là gì ? HTML là viết tắt của từ Hyper Text Markup Language, có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML được sử dụng để định dạng và hiển thị văn bản trên trình duyệt tới người sử dụng. Nó là xương sống của một trang web. Vậy thì Hyper […]

1 3 4 5