SABOMALL.COM – là nền tảng công nghệ cung cấp giải pháp về nguồn hàng sỉ cho người kinh doanh.
Đối tượng phục vụ mà SaboMall hướng tới là những người kinh doanh Việt Nam có nhu cầu nhập hàng từ Trung Quốc, mua trực tiếp từ các nhà cung cấp, các xưởng sản xuất và người bán không qua trung gian.
Dựa vào kết nối Internet, việc mua sắm Online diễn ra mọi lúc mọi nơi. SaboMall chỉ đóng vai trò kết nối, không trực tiếp bán hàng hay cung cấp dịch vụ, tất cả hoạt động đều diễn ra trực tiếp giữa người bán, người mua và các bên thứ ba tham gia vào cung cấp dịch vụ. 
Hãy để chúng tôi đồng hành và giúp cho việc kinh doanh xuyên biên giới của bạn trở nên dễ dàng hơn.


Link nguồn hàng: tại đây