Wordpress

Lập trình WordPress: Xây dựng trang chi tiết bài viết (8)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

Copy code file category.php sang file single.php rồi sửa code như sau

Lập trình WordPress: Xây dựng trang category , form search bài viết (7)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

1. Xây dựng trang category
2. Xây dựng chức năng tìm kiếm

Lập trình WordPress: Hoàn thiện trang chủ (6)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

1. Get bài viết mới nhất
2. Phân trang
3. Get chuyên mục …

Lập trình WordPress: Get menu chính và get bài viết nổi bật (5)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

1. Sửa logo
2. Xử lý phần menu
3. Get menu ra giao diện
4. Get bài viết nổi bật …

Lập trình WordPress: Code dòng đầu tiên và tách nhỏ các file trong theme (4)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

1. Link cho đúng các file đường dẫn html.
2. Tách các thành phần dùng chung ra các file riêng, gồm các file header.php; footter.php; sidebar.php.

Lập trình WordPress: Cài đặt ban đầu và tạo cấu trúc theme wordpress (3)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

1. Cài đặt một số phần ở trang quản trị và một số Plugin
2. Cài đặt giao diện
3. Tạo cấu trúc theme wordpress

Lập trình WordPress: Tạo database và khai báo kết nối cơ sở dữ liệu, thông tin trang quản trị trong wordpress (2)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

Vào đường dẫn http://hoclamweb123.com/phpmyadmin hoặc http://localhost/phpmyadmin (nếu không cấu hình tên miền ảo) để tạo database

Lập trình WordPress: Cấu hình nhận tên miền ảo trong xampp (1)

Ngày đăng: 05 - 03 - 2020

Download phiên bản xampp và wordpress mới nhất (có hỗ trợ từ xampp) về cài đặt. Sau khi cài đặt xong, cấu hình để nhận tên miền ảo như sau: